• Europejski Dzień Języków Obcych

  Europejski Dzień Języków Obcych

  W minionym tygodniu w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych.

  Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował konkurs "Picture Dictionary". Wpłynęło wiele prac, komisja miała bardzo trudne zadanie aby wyłonić zwycięzców. Zwyciężyła Patrycja z kl. II, drugie miejsce zajęła Ewelina oraz Luiza z kl. I. Natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Sara oraz Kacper z kl. III.

  Wyróżnieni zostali: Dawid z kl. I oraz Patryk z kl. II. Zwycięzcom gratulujemy!

  Oprócz konkursu odbył się także challenge, przygotowany przez uczniów, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej. Każda klasa musiała rozpoznać w jakim języku jest dany zwrot. Challenge został przeprowadzony w formie filmiku.

 • Wrzesień w Oddziale Przedszkolnym ,,0" B

  Pierwszy miesiąc zajęć za nami, a w nim m.in.:

  - Pierwsze wspólne zabawy w sali;

  - Pierwsze prace plastyczne;

  - Zabawy na placu zabaw;

  - "Dzień Kropki"

  - "Dzień Chłopaka".

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 • Dzień Chłopaka

  "Z okazji Dnia Chłopaka, w imieniu wszystkich dziewczyn z naszej szkoły, Samorząd Uczniowski życzy:

  WIELE RADOŚCI, SZCZĘŚCIA I SAMEJ ŻYCIA SŁODYCZY."

  Dziś odbył się Dzień Chłopaka, z tej okazji wszyscy przybyli w muszkach lub krawatach.

  Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego złożyła wszystkim życzenia, wręczyła przygotowaną niespodziankę, a także ogłosiła wyniki na najsympatyczniejszego chłopaka w naszej szkole. 

  Okazało się, że na pierwszym piętrze zwyciężył Nikodem z klasy VII, natomiast drugie miejsce zajęli: Kuba z kl. VIII oraz Wojtek z klasy VI.

  Na drugim piętrze zwyciężył Fabian z klasy IV, II miejsce zajął Iwo z klasy III.

 • Międzynarodowy Dzień Kropki

  Międzynarodowy Dzień Kropki

     Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi oraz zabawy, które obchodzi się 15 września.

  Również w naszej szkole uczciliśmy ten szczególny dzień. Ubrania w kropki, różne zabawy i działania związane z kropkami .. Wszystko to pokazało nam, jak mała kropka może wiele zmienić. 

  Najlepszą zabawą okazało się dekorowanie terenu, położonego przy szkole, właśnie kropkami. Kropki duże, kropki małe, kolorowe.. Pomysłów było bez liku. Każda klasa wychodziła więc na dwór o wyznaczonej porze i dekorowała kolorowymi kredami plac przy wyjściu ze szkoły. Powstały w ten sposób obraz będzie cieszył nasze oko, aż do czasu kiedy spadnie deszcz :).

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     16.09 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas: III-VIII zdecydowali, że w tym roku szkolnym przewodniczącą naszej szkoły będzie Wiktoria Kiedrowska z klasy VII, jej zastępcą - Jakub Bonczyński z klasy VIII, natomiast członkami: Agata Krampa z kl. VIII oraz Natalia Kos z klasy VII.

  Wybory poprzedzone zostały kilkudniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci proponowali szereg działań, a także zachęcali do oddania głosu na ich osobę.

  Kilka dni wcześniej odbyły się również wybory na opiekunów SU. 

    Uczniowie zdecydowali, że w  bieżącym roku szkolnym opiekunami będą: Pani Agnieszka Hirsz, Pani Ilona Hallmann oraz Pani Beata Łaga. 

 • Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas pandemii

  Procedura bezpieczeństwa

  dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników

  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

   

   

  § 1 Postanowienia ogólne


   

  1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2020 r.

  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

    

  § 2 Wejścia i wyjścia z budynku szkoły


   

  1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem głównym. Uczniowie klas I - III samodzielnie poruszają się po szkole.

  2. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z wejścia bocznego (przy hali sportowej) i samodzielnie poruszają się po szkole.

  3. Rodzice przyprowadzający dzieci oraz uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust (maseczka, przyłbica).

  4. Wchodząc do szkoły uczniowie i ich rodzice bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy drzwiach wejściowych).

  5. Do placówki mogą być przyprowadzane /wysyłane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

  6. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi).

  7. Dziecko z oddziału przedszkolnego będzie odbierane przez pracownika szkoły ze „strefy rodzica”. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły (strefa rodzica).

  8. W pomieszczeniu zwanym „strefa rodzica” może przebywać jednocześnie max 6 osób.

  9. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium), a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania.

  10. Zabrania się przyprowadzania (wysyłania) dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

  11. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, kolorowanki, gadżety, itp.)

  12. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.


  § 3 Organizacja zajęć w szkole


   

  1. Uczniowie poszczególnych klas realizują wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

  2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  3. Dzieci po każdorazowym wejściu do sali powinny, pod nadzorem nauczyciela, umyć (zdezynfekować) ręce, z zachowaniem określonych przez GIS zasad.

  4. W każdym pomieszczeniu znajdują się środki do dezynfekcji rąk.

  5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
   i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

  6. Poza salą lekcyjną uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

  7. W razie potrzeby należy wietrzyć sale lekcyjne w czasie zajęć, a obowiązkowo podczas przerw.

  8. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.
   Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

  9. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

  10. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

  11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

  12. Przerwy uczniowie mogą spędzać zarówno w swoich salach lekcyjnych, jak i na korytarzach szkolnych z zachowaniem dystansu społecznego.


   

  § 4 Świetlica


   

  1. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

  2. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

  3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.


   

  § 5 Gastronomia


   

  1. Korzystanie z posiłków (catering) odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych (dzieci dożywiane).

  2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z jadalni na parterze, a uczniowie z klas I-VIII w piwnicy.

  3. Dzieci w oczekiwaniu na odbiór posiłków zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

  4. Przed wejściem na jadalnię każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.

  5. Uczniowie będą spożywać posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

  6. Po zjedzeniu uczniowie zostawiają naczynia na stolikach, zakładają maseczki i udają się do swoich sal lekcyjnych.


   

  § 6 Szatnia


   

  1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z szatni na parterze.

  2. Szatnia dla uczniów klas I-VIII znajduje się w części piwnicznej.

  3. Każdy oddział ma wyznaczoną oddzielną przestrzeń z wieszakami.

  4. W szatni jednocześnie może przebywać max 10 osób.

  5. Uczniowie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa (maski, dystans).


   

  § 7 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych


   

  1. Przy drzwiach wejściowych znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego powinna skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

  2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych.

  3. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.

  4. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę.

  5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

  6. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są do skorzystania z konsultacji medycznej.

    

  § 8 Kontakt z osobami trzecimi


   

  1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

  2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować bezpieczną odległość, a także zobowiązany do zdezynfekowania rąk lub stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej bądź przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

  3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.


  § 9 Pozostałe regulacje


   

  1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

  2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

  3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.


   


   


   


   


   


   


   

  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19


   

  § 1 Postanowienia ogólne


   

  Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.


   

  § 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby


   

  1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej nazwane jako „izolatorium”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

  2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.


   

  § 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika


   

  1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatorium, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatorium, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.

  2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.


   

  § 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka


   

  1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.

  2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

  3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

  4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.


   

  § 5 Pozostałe regulacje

  1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

  2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  ZEBRANIA Z RODZICAMI

   

  Harmonogram zebrań z rodzicami przedstawia się następująco:

   

  - kl. 1 - 01.09.2020, g. 11.30 w sali nr 35 (II piętro)

  - OP 0a - 01.09.2020, g. 14.00 w sali nr 15 (parter)

  - OP 0b - 01.09.2020, g. 14.00 w sali nr 12 (parter)

  - kl. 2 - 02.09.2020, g. 15.00 w sali nr 33 (II piętro)

  - kl. 5 - 02.09.2020, g. 15.30 w sali nr 23 (I piętro)

  - kl. 3 - 03.09.2020, g. 15.00 w sali nr 32 (II piętro)

  - kl. 6 - 03.09.2020, g. 15.30 w sali nr 25 (I piętro)

  - kl. 4 - 04.09.2020, g. 15.00 w sali nr 31 (II piętro)

  - kl. 7 - 04.09.2020, g. 15.30 w sali nr 24 (I piętro)

  - kl. 8 - 04.09.2020, g. 16.00 w sali nr 22 (I piętro)

 • WEJŚCIE DO SZKOŁY

  WEJŚCIE DO SZKOŁY

   

  Od dnia 2 września 2020r. uczniowie wchodzą do budynku szkoły wg przyjętych zasad bezpieczeństwa:

   

  - WEJŚCIE GŁÓWNE - uczniowie kl. I - III i OP

  - WEJŚCIE BOCZNE (od sali gimnastycznej) - uczniowie kl. IV - VIII

   

  1. Przed wejściem wszyscy dezynfekują ręce.

  2. Na terenie szkoły wszystkich obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki lub przyłbice).

  3. Maseczki nie obowiązują w czasie lekcji i podczas spożywania posiłku.

  4. Często myjemy i dezynfekujemy ręce.

  5. Rodzice mogą wyposażyć dziecko we własne środki dezynfekujące (np. w przypadku alergii lub innych problemów zdrowotnych)

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020 w następującym porządku:

  - kl. 8 - g. 8.00 w sali nr 22 (I piętro)

  - kl. 7 - g. 8.30 w sali nr 24 (I piętro)

  - kl. 6 - g. 9.00 w sali nr 25 (I piętro)

  - kl. 5 - g. 9.30 w sali nr 23 (I piętro)

  - kl. 4 - g. 10.00 w sali nr 31 (II piętro)

  - kl. 3 - g. 10.30 w sali nr 32 (II piętro)

  - kl. 2 - g. 11.00 w sali nr 33 (II piętro)

  - kl. 1 - g. 11.30 w sali nr 35 (II piętro) - zebranie z uczniami i ich rodzicami

  - OP 0a (6 latki) - g. 14.00 w sali nr 15 (parter) - zebranie z rodzicami i dziećmi

  - OP 0b (4i 5 latki) - g. 14.00 w sali nr 12 (parter) - zebranie z rodzicami i dziećmi

  Spotkania odbędą się w salach lekcyjnych z wychowawcą, od którego uczniowie otrzymają komplet podręczników i plan lekcji. Wychowawca przedstawi procedury funkcjonowania uczniów w szkole w czasie pandemii.

   

  Uwaga!!!

  Na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły za wyjątkiem zebrań z rodzicami).

   

  Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym, w maseczce i przy wejściu dezynfekują ręce. Poruszamy się w budynku szkoły zachowująć dystans społeczny.

   

  Rodziców obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) podczas odprowadzania dziecka do szkoły i w trakcie zebrań z rodzicami. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.

  Zasady bezpieczeństwa są dostępne pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja

   

   

   

   

   

 • Bezpieczne wakacje

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

  Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Ze względu na bezpieczeństwo to zakończenie będzie inne niż dotychczas, ale dołożymy wszelkich starań, by było ono uroczyste i wesołe. Świadectwa odbieramy w piątek 26 czerwca.Wszystko odbędzie się z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych. Z wiadomych względów nie będzie można się spotkać w grupie uczniów, dlatego poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru świadectw przez uczniów poszczególnych klas. Świadectwa i nagrody będą wręczane przez wychowawców klas i dyrekcję szkoły. Zadbamy także o to, by każdy z Was został sfotografowany.Pamiętajcie również o maseczkach.

 • Postępy przedszkolaków z grupy 0b

 • Dzień Dziecka

  Wszystkim Dzieciom, tym małym, średnim i dużym!

   

   Z okazji dzisiejszego święta, Dnia Dziecka, życzymy uśmiechu i radości na każdy dzień, dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe oraz nieustannie otaczającej miłości najbliższej rodziny. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą, pełną inspirujących wydarzeń. Życzymy Wam, abyście na swojej drodze rozwoju spotykali wspaniałych przyjaciół i niezwykłych nauczycieli, właśnie takich, jak my!

   

  Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy

  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

   

 • Konsultacje dla uczniów kl 8

   Od 25 maja 2020 roku rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klasy 8. Procedura konsultacji znajduje się w zakładce Dokumenty.  Wytyczne MZ, MEN i GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas konsultacji dostępne pod poniższym linkiem:

 • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

  Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 24 maja br.

  W tym czasie, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, w Szkole Podstawowej w Łebnie będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca br.

 • Zawieszenie zajęć w szkole

  Informujemy, że od 12 marca 2020r.  do 25 marca 2020r. w szkole nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. W dniach 12 i 13 marca 2020r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.   Od 16 marca 2020r. szkoła będzie całkowicie zamknięta.

 • Zalecenia

 • Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

  Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

          W czwartek 5 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej. W konkursie uczestniczyło 42 uczniów z klas I – VIII. Każdy uczestnik przygotował jeden utwór poetycki, na którego prezentację miał trzy minuty. Dzieci były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.

  Celem konkursu była:

  Popularyzacja polskiej literatury pięknej.

  Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

  Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

  Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

  Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

  Komisja stawiając punkty za recytację, brała pod uwagę następujące kryteria:

  Znajomość tekstu – pamięciowe opanowanie wybranego utworu poetyckiego;

  Dobór repertuaru – dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy;

  Kultura mowy – dykcja, słyszalność, poprawność ortofoniczna;

  Interpretacja – ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu, logika, trafne stosowanie pauzy, umiejętność budowania nastroju;

  Ogólny wyraz artystyczny – osobowość wykonawcy, zdolność poruszania słuchaczy.

  Po wysłuchaniu wszystkich recytacji, komisja wyłoniła następujących zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

  Uczniowie klas I – III

  I miejsce – Hubert Kiełpiński

  II miejsce – Sara Grabowska

  III miejsce – Patrycja Kahs

   

  Uczniowie klas IV – VI

  I miejsce Nikodem Bladowski

  II miejsce Katarzyna Grubba

  III miejsce Zuzanna Konkel


  Uczniowie klas VII – VIII

  I miejsce Andżelika Miotk

  II miejsce Ksawery Czoska

  III miejsce Wiktoria Cymann


        Laureaci I i II miejsca wezmą udział w eliminacjach gminnych, które odbędą się 10.03.2020 r. o godzinie 9.00 w Bibliotece Publicznej w Szemudzie.

        Organizatorzy konkursu gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim uczniom, którzy tak licznie wzięli udział w konkursie. Życzymy kolejnych sukcesów i wielu przyjemnych chwil z poezją.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
  ul. Szkolna 1
  Łebno
  pomorskie
  84-217 Szemud
  e-mail: sekretariat@szkolalebno.pl
 • (58) 676-18-04

  Fax (58) 676-18-04

Galeria zdjęć